Uděluji Otakarovi Líbalovi, se sídlem Preláta 16e, Praha 6, 164 00, IČ 01755030, DIČ CZ 9008150162, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které mu poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Otakar Líbal si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může Otakar Líbal pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že Otakar Líbal je oprávněn předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je Otakar Líbal oprávněn předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a Otakarem Líbalem.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze Otakara Líbala, ten si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.